Årsstämma 2023

Torsdagen den 8 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Trots ett år i en orolig omvärld ökades bolagets omsättning till att för första gången komma över 400 mkr.

Val av styrelse och revisor

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer. 12 nya styrelsemedlemmar valdes av årsstämman.

SÖRABs styrelse:

Kommun Ledamot                    Suppleant
Danderyd Ludvig Waldenström (M) Hanna Bocander (M)
Järfälla Andreas Fogeby (S) Björn Falkeblad (M)
Lidingö Anders Paulsen (LP) Antonia Gibson (M)
Sollentuna Magnus Åkerlind (M) Gerry Johansson (L)
Solna Martin Eliasson (S) Terence Hales (MP)
Sundbyberg Emelie Tillegård (MP) Hans Beausang (M)
Täby Johan Algernon (M) Gösta Rappe (C)
Upplands Väsby Roland Storm (VB) Mats Lundquist (SD)
Vallentuna Johan Skog (M) Jerri Bergström (S)

 

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valdes till revisor Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) med auktoriserade revisorn Ulrika Klacksell som huvudansvarig och påtecknande revisor.

För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valdes till lekmannarevisorer Terje Carlsson, Lidingö och Marija Babic, Sollentuna. Till lekmannarevisorssuppleanter för samma tid valdes Robert Gidehag, Solna samt Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Johan Skog till ny ordförande av styrelsen. Johan Skog är kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna. Enligt bolagets konsortialavtal ska bolagets säte finnas i Vallentuna kommun som därmed alltid innehar ordförandeposten.

Martin Eliasson från Solna valdes som vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och miljöredovisning som utöver den ekonomiska redovisningen även innehåller en sammanställning av vad som hänt under det föregångna året i bolaget.

Läs bland annat om de nyöppnade anläggningarna Returpunkt Solna Centrum och Vallentuna Returpark, textilåtervinning, lagändringar inom avfallsområdet, vilka fåglar du kan skåda i ekoparken på Hagby, uppföljning av våra miljömål och mycket mer.

Årsredovisning och miljöredovisning 2022

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 13:34:27