Skänk dina pantpengar till Musikhjälpen

Den 12 december låser Musikhjälpen in Oscar Zia, Tina Mehrafzoon och Klas Eriksson i en glasbur på Kungstorget i Göteborg. I en 144 timmar lång direktsändning ska de engagera hela Sverige i temat ”För en tryggare barndom på flykt från krig”.

Nu kan du välja att skänka dina pantpengar till Musikhjälpen, när du pantar hos oss på Hagby Återvinningsanläggning. Tillsammans gör vi skillnad!

Årets tema: En tryggare barndom på flykt från krig

Alla barn har rätt till en trygg barndom, men just nu är 42 miljoner barn på flykt undan krig och konflikter. Många har förlorat sina föräldrar, utsatts för våld och saknar självklara saker som ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan.

Att tvingas fly från sitt hem är många människors mardröm, men det är verklighet för fler än någonsin. Kriget i Ukraina är den snabbast växande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och tvingade två tredjedelar av landets barn på flykt i våras. Samtidigt fortsätter redan pågående konflikter, bland annat kriget i Syrien som elva år in är en av världens största flyktingkatastrofer.

Familjer tvingas välja mellan att stanna och riskera att falla offer för våldet, eller att lämna allt bakom sig och fly mot en osäker framtid. Omkring 42 miljoner barn har fått sina liv omkullkastade och tvingats till en barndom präglad av otrygghet och osäkra framtidsutsikter.

Barn är de mest utsatta när familjer tvingas fly. I det kaos som uppstått kan de tappa bort sina föräldrar och lämnas ensamma. De kan ha sett sina hem förstöras av bomber eller bevittnat när familjemedlemmar utsatts för övergrepp och tortyr.

Väl på flykt inskränks ofta barns rättigheter. Hälften av barnen på flykt går inte i skolan. De lever i fattigdom, utan självklara saker som mat, rent vatten och ett tryggt hem. Barn på flykt löper hög risk att utsättas för barnarbete, barnäktenskap, människohandel och andra övergrepp.

Ett liv på flykt berövar barn deras barndom. Mellan 2017 och 2021 föddes uppskattningsvis 1,5 miljon barn av mammor som tvingats fly från sina hemländer. Många barn har aldrig upplevt något annat än livet i ett flyktingläger. Det skapar fysiska och psykiska men som hindrar barn att uppnå sin fulla potential.

Så kan ditt bidrag till Musikhjälpen göra skillnad

Bidrag till Musikhjälpen 2022 kommer gå till att öka tryggheten och förbättra tillvaron för barn och unga under 18 år som lever i pågående flyktsituationer runtom i världen.

Det kan handla om att ge fler barn möjlighet att gå i skolan, till exempel genom att sätta upp tillfälliga skolor eller bidra med undervisningsmaterial. Att lära sig räkna, läsa och skriva är avgörande för barns framtidsutsikter. Att gå i skolan ger meningsfullhet och ökar tryggheten, bland annat minskar risken för barnarbete.

Bidrag till årets insamling kan också gå till att skapa barnvänliga platser i flyktingläger där barn kan få psykosocialt stöd och prata om svåra upplevelser, eller bara leka och ha kul en stund. Barn kan också få hjälp att hitta anhöriga som de skiljts från.

Bidrag kan också gå till insatser som stärker fysisk och mental hälsa bland barn på flykt, genom till exempel vård och vaccinationer. Det kan också handla om att säkra tillgången till rent vatten, näringsriktig mat och toaletter.

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 13:12:24