Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har infört ett nytt digitalt system för spårbarhet av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska fr o m 1 november rapportera sina flöden.

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven på rapportering gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall (inkl el-avfall). Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör och mottagare.

Vi ser över möjligheterna att kunna erbjuda tjänsten att ansvara för en korrekt inrapportering till Naturvårdsverket. Allt för att du ska känna dig trygg med att hantering, rapportering och dokumentation av ditt farliga avfall sker på rätt sätt.

Frågor gällande detta besvaras av vår Miljöchef Johanna Leback.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna på Naturvårdsverkets hemsida >>

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 12:59:48