Till Sorteringsguiden

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, klockor, fjärrkontroller eller kameror. Inbyggda batterier finns bland annat i eltandborstar, datorer, leksaker eller verktyg.

Lösa småbatterier lämnas i batteriholk eller liknande behållare. Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall, på  återvinningscentralen eller till kommunens insamlingssystem. Bilbatterier lämnas på återvinningscentral eller till dem som säljer bilbatterier.

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-03 11:36:29

Avfall
Lämnas här
Sorteras som

ÅVC/Returpark

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Farligt avfall

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Avfall: Bilbatteri
Lämnas här:

ÅVC/Returpark

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Avfall: Litiumbatteri
Lämnas här:

Farligt avfall

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Avfall: Nickelbatteri
Lämnas här:

ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier
Avfall: Nickelbatteri
Lämnas här:

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Batterier

Hittar du inte det du söker?

Till Sorteringsguiden