Till Sorteringsguiden

Explosiva varor

Fyrverkerier och nödraketer som är avfyrade kan du lägga i restavfallet. Återförsäljare av nödraketer brukar ta emot utgångna varor från kunder som köper nya.

Vapen, ammunition, sprängmedel, sprängkapslar och patroner bör lämnas till polisen. Polisen har skyldighet att undersöka och omhänderta misstänkt farliga föremål som upphittas.

Andra explosiva produkter som inte får hanteras på våra återvinningscentraler är nitroglycerin och nitroglykol, svartkrut och pikrinsyra. Även här bör polis kontaktas. Vid inlämning av explosiva ämnen, transportera aldrig själv föremålet till polisstationen. Kontakta istället polisen som kan komma och undersöka föremålet på plats.

Inte heller PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning) som demonterats ur bilar som reparerats eller skrotats, krockkuddar och bältesförsträckare får lämnas till våra återvinningscentraler. Alla fordon som ska återvinnas i Sverige måste enligt svensk lag vara neutraliserade på airbags och övrig PU innan fragmentering och materialåtervinning kan ske. Detta sker hos certifierade bildemonterare (se bilretur.se).

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-03 11:36:29

Avfall
Lämnas här
Sorteras som

Polisen
Återförsäljare

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Polisen
Återförsäljare

Polisen
Återförsäljare

Polisen
Återförsäljare

Återförsäljare
Polisen

Polisen
Återförsäljare

Polisen
Återförsäljare

Polisen
Återförsäljare

Återförsäljare

Avfall: Ammunition
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Lämnas här:

Återförsäljare
ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt

Sorteras som: Explosiva varor
Lämnas här:

Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Fyverkeri
Lämnas här:

ÅVC

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Gevär
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Hagelgevär
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Hagelskott
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Nödraket
Lämnas här:

Återförsäljare
Polisen

Sorteras som: Explosiva varor
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Lämnas här:

Polisen
Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Sprängmedel
Lämnas här:

Polisen

Sorteras som: Explosiva varor
Avfall: Tomtebloss
Lämnas här:

Återförsäljare

Sorteras som: Explosiva varor

Hittar du inte det du söker?

Till Sorteringsguiden