Till Sorteringsguiden

Tidningar

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper något som tidigare har skötts av producenterna genom Förpackningsinsamlingen.

Papper som inte ska läggas i behållare för tidningar är till exempel kuvert och inbundna böcker som istället ska slängas som restavfall. Mjölkförpackningar, omslagspapper och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-01 08:46:06

Avfall
Lämnas här
Sorteras som

Återvinningsstation

Återbruk
Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Avfall: Broschyr
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Lämnas här:

Återbruk
Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Dagstidning
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Karta
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Katalog
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Kollegieblock
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Pocketbok
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Returpapper
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Seriemagasin
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Skrivpapper
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Telefonkatalog
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Tidning
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Tidskrift
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar
Avfall: Veckotidning
Lämnas här:

Återvinningsstation

Sorteras som: Tidningar

Hittar du inte det du söker?

Till Sorteringsguiden