Elavfall

Elektriska apparater innehåller ofta farliga ämnen som är skadliga för miljön. Det är därför viktigt att elavfall hanteras separat och tas om hand om på ett sätt som är bra för miljön.

För elavfall från företag och verksamheter gäller olika avlämningsregler beroende på om produkten ingår i El-kretsens producentansvar el-retur, eller ej. Producentansvar innebär att branschen som producerar produkterna även har ansvar för att återvinna dem.

Elavfall som ingår i el-retur (producentansvar)

 • Ljuskällor – lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
 • Vitvaror – spisar, spisfläktar, ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och kallmanglar för hushållsbruk.
 • Kylmöbler – Kyl och frys
 • Diverse elektronik – spel, leksaker och laddare eller transformatorer till mobiltelefoner, datorer eller handverktyg.
 • Telefoner, telefonsvarare, mobiltelefoner, TV, video och radio.
 • Kontorsutrustning – dator, skrivare, modem, skanner, fax och kopiator med mera.
 • Medicinsk-teknisk utrustning och laboratorieutrustning.

Här kan du lämna elavfall med producentansvar

Om ett företags elavfall omfattas av producentansvar lämnas det kostnadsfritt till elektronikmottagningen på Hagby. Elektronikmottagningen har öppet under anläggningens ordinarie öppettider.

Företag kan också lämna enstaka elavfall med producentansvar, motsvarande samma mängd som uppkommer i ett hushåll, kostnadsfritt på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

För att lämna elavfall med producentansvar krävs det även att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg. Det skapas i förväg på El-kretsens hemsida.

Kom ihåg att tömma din dator/telefon/annan elektronik på allt innehåll (till exempel kontaktuppgifter, bilder, appar med personlig information) innan du lämnar in den. SÖRAB tar inget ansvar för inlämnade elektroniska föremåls innehåll.

Elavfall som inte ingår i el-retur (ej producentansvar)

Elavfall som inte ingår i el-returen kan inte lämnas på våra återvinningscentraler.

 • Kyl- och frysmöbler från restauranger och företag. Till exempel försäljningsautomater, kyl- och frysdiskar
 • Elektrisk utrustning för bilar
 • Fast installerad utrustning för uppvärmning eller ventilation, till exempel element/radiatorer, fläktar, luftkonditionering och varmvattenberedare
 • Försäljningsautomater
 • Industrielektronik/produktionsspill
 • Kablar och annan fast installerad elektronisk utrustning som proppskåp eller transformatorer
 • Maskiner eller del av maskiner för tillverkning i industri eller jordbruk/produktionsverktyg
 • Neonlysrör
 • Elektriskt styrbara möbler

För aktuell förteckning över elavfall som ingår i el-retur, det vill säga elavfall av hushållstyp – se El-kretsen.

Här kan du lämna elavfall som inte ingår i el-retur (ej producentansvar)

Elavfall som inte omfattas av producentansvar kan lämnas på Hagby elektronikmottagning mot betalning enligt gällande taxa, se nedan.

Krav på registrering

Avser mottagande av samtliga elavfall för anteckningsskyldighet till Naturvårdsverket.

Vill du lämna elavfall från en verksamhet ska du alltid ta kontakt med personal innan inlämning för att få avfallet registrerat.

Informationen som behöver uppges är den information som vi behöver för att kunna registrera mottagandet enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen. Det är uppgifter om:

 • Datum för överlämnandet till oss
 • Avfallsinnehavarens organisations- eller VAT-nummer
 • Plats där avfallet senast hanterats
 • Transportsätt
 • Plats för avfallets tidigare hantering
 • Eventuellt tidigare avfalls-id

Längst ned på sidan finns länk till Deklaration för farligt avfall elektronik.

 

Priser för Elavfall

Elavfall med producentansvar

Mer information om vad som ingår i producentansvaret hittar du hos producenternas bolag El-kretsen; www.el-kretsen.se

Producentansvar

Elavfall ej producentansvar

Ej producentansvar

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

Man sorterar wellpapp på Vallentuna returpark

13 maj

87% är nöjda med SÖRABs återvinningsanläggningar

Det visar SÖRAB-kommunernas medborgarenkät från förra året.

Nyligen har det rapporterats om sjunkande nöjdhet i regionen gällande grovavfallsinsamling. Siffrorna som rapporteringen grundat sig på återfinns i SÖRAB-kommunernas Miljöbarometer där den gemensamma avfallsplanens mål följs upp. Vissa mål följs upp via en medborgarenkät.

Det är svårt att veta vad de som svarat på medborgarenkäten lägger in i sitt svar gällande grovavfallet då den frågan är så generellt ställd: Anser du att insamlingssystemet för grovsopor är anpassat efter hushållets behov?47% svarar som ett regionsnitt att de är nöjda via en skriftlig enkät 2023, jämfört med 2016 då 79% svarade via telefonintervjuer att de var nöjda.

I samma enkät frågas också specifikt om nöjdheten vid det senaste besöket på en bemannad återvinningsanläggning. Då landar regionsnittet på de som är ganska eller mycket nöjda på 87%.

Lokaltidningens intervjuer, som gjordes nyligen med besökare på våra anläggningar, bekräftar denna bild.

Under förra året gjorde SÖRAB även en egen besökarundersökning för att följa upp våra kvalitetsmål. Resultatet visade att den generella nöjdheten med det senaste besöket är hög. 87% svarade även här att de antingen var nöjda eller mycket nöjda. Vi nöjer oss såklart inte med det, utan strävar efter högre siffror.

Vi följer även de recensioner vi får från våra besökare via Google. Det är mest ros men också en del konstruktiv kritik, vilket vi välkomnar. Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra ägarkommuner på att utveckla och optimera vår verksamhet för att det ska vara lätt att göra rätt och att största miljönyttan ska uppnås.

Invånarantalet ökar i regionen, mark börjar bli en bristvara i ägarkommunerna och beteendemönster förändras vilket gör att nya idéer måste kläckas. Den mobila återvinningscentralen är ett sådant exempel. Andra lösningar är nya koncept som mindre returpunkter och grovavfallspunkter och vi hittar nya samarbeten.

Många kommuner har också flera olika insamlingstjänster som kanske inte alla känner till. Kika gärna på din hemkommuns hemsida för att se vad som erbjuds där du bor.

Tack för att du återvinner! Tillsammans får vi jordens resurser att räcka längre.

23 april

Vad händer med din plast på SÖRAB?

De senaste dagarna har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på återvinningscentraler i svenska kommuner. På SÖRAB försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre.

Den plast som samlas in på våra återvinningscentraler och returparker har vi under längre tid skickat till olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. Vi uppskattar att 75% av den plast som vi samlar in på våra ÅVCer återvinns. På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter. För att få fatt i så mycket återvinningsbar plast som möjligt har vi en mindre avlämningscontainer på våra anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning.

Vi håller med vår branschorganisation Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna. En ökad efterfrågan på återvunnet material behövs också i nästa led för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle.

Tillsammans med våra ägarkommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har vi en avfallsplan fram till 2032 som bland annat fokuserar på att material ska cirkulera. Därför gör vi allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. Som fler exempel på detta driver SÖRAB landets första, och hittills enda, anläggning som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering. Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på våra större anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagar vi och återbrukar i egen insamlingsverksamhet istället för att kassera och förbränna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

TACK för att du sorterar och återvinner med oss!

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-21 10:38:51