Verksamhetsavfall

SÖRAB tar främst emot verksamhetsavfall på Hagby återvinningsanläggning i Täby och på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Typen av avfall avgör hur det hanteras och sorteras. Efter sorteringen kommer avfallet att materialåtervinnas, energiåtervinnas eller deponeras.

Företag kan också, om det handlar om mindre mängder* verksamhetsavfall, besöka någon av SÖRABs återvinningscentraler/returparker. Där sorterar ni själva avfallet i olika fraktioner.

* = max 3 m3/gång

Nedan finns information om vad olika avfallstyper kostar och våra materialspecifikationer.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Du kan hitta vägledning för bygg- och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats (länk)

Deponilass och farligt avfall

Innan ett deponilass lämnas på Löt avfallsanläggning ska en ifylld blankett för grundläggande avfallskarakterisering lämnas till kundmottagarna.

För impregnerat trä ska särskild deklaration fyllas i vid eller innan avlämnandet. Länkar till blankett finns nedan.

Enligt avfallsförordningens 6 kap. om spårbarhet för farligt avfall råder antecknings- samt rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall.

Vid avlämnande av farligt avfall måste du uppge:

  1. Avfallsproducentens namn och organisationsnummer
  2. Plats där avfallet senast hanterades, gatuadress, postnummer och kommun.

Villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av felaktigt intippade lass. Alternativt kan en extra hanteringskostnad tillkomma.

Priserna är inklusive avfallsskatt för deponering och exklusive moms. Priserna gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Priserna nedan gäller från 2024-01-01 och tills vidare. SÖRAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

 

Här nedan hittar du alla våra priser för Verksamhetsavfall:

Lass till omlastningsstation

Brännbart till eftersorteringsanläggning

Brännbart till förbränningsanläggning

Matavfall

Matavfall, förpackat

Rena lass med trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, ris

Trädgårdsavfall, stubbar

Parkavfall

Sorterbara lass till sorteringsplattan

Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. Lass med hög andel plast offereras efter förfrågan.

Osorterat avfall

Osorterat avfall - utan gips, trädgårdsavfall, fyllnadsmaterial, fylld storsäck

Sorteringsrester

Osorterat avfall från torrsugbil

Brännbart (fin)

Brännbart (grov)

Rena lass till sorteringsplattan

Skrot

Träavfall

Fönster

Planglas till återvinning

Impregnerat träavfall

Plast till återvinning

Isolering

Wellpapp till återvinning

Gips

Gipsväggar

Lass till deponi

Avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart material.

OBS! Grundläggande avfallskarakterisering ska lämnas.

Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.

Deponi

Kontrolldeponering

Deponi, grovtipp

Blästersand, IFA deponi

Asbest

Blästersand, FA deponi

FA deponi

Dispensdeponering

Omklassning av lass

Omklassat på grund av orent trädgårdsavfall, till exempel jord/sten/betong eller annat avfall

Omklassat på grund av matavfall

Omklassat på grund av impregnerat trä (mer än 25% av lasset)

Omklassat på grund av asbest

Övriga avfallsslag

Avfall som inte finns angivet här – t ex larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar – kan offereras. Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsorteringen och särskild behandling.

Tilläggs- och hanteringskostnader för extra sortering och hantering

Tilläggsavgift 1000 – enstaka föremål av farligt avfall, elavfall, impregnerat trä i lasten

Tilläggsavgift däck, 1–4 st i lasten

Tilläggsavgift 5000 – större mängder av farligt avfall, elavfall i lasten

Fordon med maxvikt under 3,5 ton hänvisas i första hand till våra återvinningscentraler. För sorterbara lass till sorteringsplattan debiteras en tilläggsavgift.

Tilläggsavgift utsorterat övrigt avfall

Kostnad för analys IFA-deponi – per analys

Kostnad för analys FA-deponi – per analys

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

Man sorterar wellpapp på Vallentuna returpark

13 maj

87% är nöjda med SÖRABs återvinningsanläggningar

Det visar SÖRAB-kommunernas medborgarenkät från förra året.

Nyligen har det rapporterats om sjunkande nöjdhet i regionen gällande grovavfallsinsamling. Siffrorna som rapporteringen grundat sig på återfinns i SÖRAB-kommunernas Miljöbarometer där den gemensamma avfallsplanens mål följs upp. Vissa mål följs upp via en medborgarenkät.

Det är svårt att veta vad de som svarat på medborgarenkäten lägger in i sitt svar gällande grovavfallet då den frågan är så generellt ställd: Anser du att insamlingssystemet för grovsopor är anpassat efter hushållets behov?47% svarar som ett regionsnitt att de är nöjda via en skriftlig enkät 2023, jämfört med 2016 då 79% svarade via telefonintervjuer att de var nöjda.

I samma enkät frågas också specifikt om nöjdheten vid det senaste besöket på en bemannad återvinningsanläggning. Då landar regionsnittet på de som är ganska eller mycket nöjda på 87%.

Lokaltidningens intervjuer, som gjordes nyligen med besökare på våra anläggningar, bekräftar denna bild.

Under förra året gjorde SÖRAB även en egen besökarundersökning för att följa upp våra kvalitetsmål. Resultatet visade att den generella nöjdheten med det senaste besöket är hög. 87% svarade även här att de antingen var nöjda eller mycket nöjda. Vi nöjer oss såklart inte med det, utan strävar efter högre siffror.

Vi följer även de recensioner vi får från våra besökare via Google. Det är mest ros men också en del konstruktiv kritik, vilket vi välkomnar. Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra ägarkommuner på att utveckla och optimera vår verksamhet för att det ska vara lätt att göra rätt och att största miljönyttan ska uppnås.

Invånarantalet ökar i regionen, mark börjar bli en bristvara i ägarkommunerna och beteendemönster förändras vilket gör att nya idéer måste kläckas. Den mobila återvinningscentralen är ett sådant exempel. Andra lösningar är nya koncept som mindre returpunkter och grovavfallspunkter och vi hittar nya samarbeten.

Många kommuner har också flera olika insamlingstjänster som kanske inte alla känner till. Kika gärna på din hemkommuns hemsida för att se vad som erbjuds där du bor.

Tack för att du återvinner! Tillsammans får vi jordens resurser att räcka längre.

23 april

Vad händer med din plast på SÖRAB?

De senaste dagarna har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på återvinningscentraler i svenska kommuner. På SÖRAB försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre.

Den plast som samlas in på våra återvinningscentraler och returparker har vi under längre tid skickat till olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. Vi uppskattar att 75% av den plast som vi samlar in på våra ÅVCer återvinns. På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter. För att få fatt i så mycket återvinningsbar plast som möjligt har vi en mindre avlämningscontainer på våra anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning.

Vi håller med vår branschorganisation Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna. En ökad efterfrågan på återvunnet material behövs också i nästa led för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle.

Tillsammans med våra ägarkommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har vi en avfallsplan fram till 2032 som bland annat fokuserar på att material ska cirkulera. Därför gör vi allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. Som fler exempel på detta driver SÖRAB landets första, och hittills enda, anläggning som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering. Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på våra större anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagar vi och återbrukar i egen insamlingsverksamhet istället för att kassera och förbränna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

TACK för att du sorterar och återvinner med oss!

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-22 13:58:09