Brista Eftersorteringsanläggning

– ett steg mot cirkulär ekonomi

När andra gjort allt de kan, gör vi lite till

Med eftersorteringsanläggningen i Brista, som är ett komplement till hushållens och företagens källsortering, får vi möjlighet att ta sorteringen ett steg längre och öka omställningen till en cirkulär ekonomi genom att mer material kan återvinnas. Anläggningen är Sveriges första där vi med hjälp av banbrytande teknik kan sortera ut plast och metall som tidigare brändes upp och på så sätt återvinna mer.  Det gör att vi leva upp till direktiven från EU om återvinning och erbjuda våra ägarkommuner en hållbar lösning, något som ligger väl i linje med den nya avfallsplanen som SÖRABs ägarkommuner tagit fram gemensamt för åren 2021-2032. Eftersorteringsanläggningen är också ett fint exempel på hur SÖRABs vision att få jordens resurser att räcka längre blir verklighet i vardagen.

Eftersorteringsverksamheten i Brista (Märsta) är uppförd i samarbete med Stockholm Exergi och är delfinansierad av Klimatklivet.

Minskade CO2-utsläpp 

Sverige är bland de bästa länderna i världen på källsortering. Ändå har mängden återvinningsbart material i soppåsarna under en period varit ganska konstant. Plockanalyser från hösten 2020 visar att avfallet i Stockholmsregionen innehåller 18 viktprocent plast. Plasten ger upphov till 60 % av de CO2-utsläpp som uppstår vid förbränning av avfallet. Eftersorteringsanläggningen i Brista gör det möjligt att minska CO2-utsläppen från avfallsförbränningen med 75 % genom att sortera bort plast och metall som finns kvar i avfallet efter hushållens och företagens sortering.  Allt detta sammantaget innebär att CO2-utsläppen från varje ton avfall som förbränns minskar från ca 400 kg CO2 för osorterat avfall till 100 kg CO2. Dessutom kan vi öka materialåtervinningen, vilket innebär en minskad belastning på jordens resurser.

Ny teknik

I Brista Eftersorteringsanläggning använder vi oss av ny teknik – NIR – near infra red – som skiljer ut plast från övrigt avfall med hjälp av tryckluft.

Plasten som plockas ut går till Svensk Plaståtervinning i Motala, där plasten sorteras i olika fraktioner. Den återvunna plasten blir till råmaterial till nya produkter.

Anläggningen sorterar även ut magnetisk och icke-magnetisk metall som materialåtervinns.

En separat linje sorterar matavfall som kommer källsorterat i gröna påsar från externa kunder. Matavfallet transporteras till en rötningsanläggning för att omvandlas till biogas och biogödsel.

Så här går processen till:

1: Inkommande restavfall
Avfallet töms på ett av fyra walking floors. Ett walking floor är ett speciellt mottagningsgolv där golvet med hjälp av hydraulik kan förflytta avfallet in respektive ut från golvet.

2a: Kross/påsöppnare kross
Alla restavfallspåsar öppnas. Större saker krossas.

3a: Trumsikt
Restavfallet delas upp efter fraktionsstorlek för att få en effektivare utsortering. Större delar skickas tillbaka till krossen medan mindre delar går vidare.

4a: Optisk sortering (NIR)
Plast identifieras med Near Infra Red skanningsteknik och sorteras ut från övrigt avfall. När avfallet passerar en reflekterande ljusstråle analyseras typen av material, och med hjälp av tryckluft skjuts plasten iväg och separeras från annat material.

5a: Metallavskiljning
Magneter och virvelströmsseparatorer sorterar ut magnetisk och icke magnetisk metall.

6a: Utsorterad plast till materialåtervinning
Utsorterad plast går till externa samarbetspartners för ytterligare förädling innan den blir råvara för nya produkter.

7a: Utsorterad metall till materialåtervinning
Utsorterad metall går till externa samarbetspartners för ytterligare förädling innan den blir råvara för nya produkter.

8a: Eftersorterat restavfall till materialåtervinning
Det restavfall som återstår, efter utsortering av organiskt material (gröna påsar), plast och metall, och som inte går att materialåtervinna, går till förbränning. Energin utvinns i processen och värme och el produceras.

 

2b: Optisk sortering (NIR)
I SÖRABs upptagningsregion sorteras matavfall ut i separata kärl och papperspåsar. Andra kommuner som sorterar matavfall i gröna plastpåsar kan nyttja Brista Eftersorteringsanläggning till att skilja de gröna påsarna från övriga. De gröna påsarna med utsorterat matavfall identifieras då i en separat slinga med Near Infra Red skanningsteknik och sorteras ut från övriga restavfallspåsar med hjälp av tryckluft. Restavfallet går vidare till en påsöppnare i huvudslingan (2a), medan de gröna påsarna fortsätter till en egen påsöppnare (3b) i bioslingan.

3b: Påsöppnare
Matavfallspåsarna öppnas.

4b: Trumsikt
Påsarna skiljs från matavfallet i en trumsikt innan matavfallet transporteras till containers.

5b: Utsorterat matavfall till biologisk behandling
Matavfallet skickas iväg för att bli biogas, ett förnybart drivmedel, och biogödsel. I biogödseln finns näringsämnen såsom kväve, kalium och fosfor, som är nödvändig för odling.

Här kan du gå på en virtuell rundtur både i eftersorteringsanläggningen och förbränningsanläggningen i Brista >>

Brista Eftersorteringsanläggning i siffror

  • Varje år kan vi ta emot 140 000 ton material. 
  • År 2022 togs 99 041 ton avfall emot, 7 426 ton plast och 1 739 ton metall sorterades ut.
  • På en dag sorterar vi ut drygt 30 ton plast. Det motsvarar en långtradare med plastbalar. Vid full produktion kommer vi att kunna sortera ut 45 ton plast/dag.
  • Varje dag sorterar vi ut 10 ton metall. Det motsvarar en container.
  • 1 ton plast motsvarar cirka 2 ton mindre koldioxid i atmosfären.
  • Anläggningen gör det möjligt att minska CO2-utsläppen från varje ton avfall som förbränns från ca 400 kg CO2 för osorterat avfall till 100 kg CO2.

 

Här kan du titta på den digitala invigningen som sändes på Youtube den 19 april 2021 >>

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

Man sorterar wellpapp på Vallentuna returpark

13 maj

87% är nöjda med SÖRABs återvinningsanläggningar

Det visar SÖRAB-kommunernas medborgarenkät från förra året.

Nyligen har det rapporterats om sjunkande nöjdhet i regionen gällande grovavfallsinsamling. Siffrorna som rapporteringen grundat sig på återfinns i SÖRAB-kommunernas Miljöbarometer där den gemensamma avfallsplanens mål följs upp. Vissa mål följs upp via en medborgarenkät.

Det är svårt att veta vad de som svarat på medborgarenkäten lägger in i sitt svar gällande grovavfallet då den frågan är så generellt ställd: Anser du att insamlingssystemet för grovsopor är anpassat efter hushållets behov?47% svarar som ett regionsnitt att de är nöjda via en skriftlig enkät 2023, jämfört med 2016 då 79% svarade via telefonintervjuer att de var nöjda.

I samma enkät frågas också specifikt om nöjdheten vid det senaste besöket på en bemannad återvinningsanläggning. Då landar regionsnittet på de som är ganska eller mycket nöjda på 87%.

Lokaltidningens intervjuer, som gjordes nyligen med besökare på våra anläggningar, bekräftar denna bild.

Under förra året gjorde SÖRAB även en egen besökarundersökning för att följa upp våra kvalitetsmål. Resultatet visade att den generella nöjdheten med det senaste besöket är hög. 87% svarade även här att de antingen var nöjda eller mycket nöjda. Vi nöjer oss såklart inte med det, utan strävar efter högre siffror.

Vi följer även de recensioner vi får från våra besökare via Google. Det är mest ros men också en del konstruktiv kritik, vilket vi välkomnar. Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra ägarkommuner på att utveckla och optimera vår verksamhet för att det ska vara lätt att göra rätt och att största miljönyttan ska uppnås.

Invånarantalet ökar i regionen, mark börjar bli en bristvara i ägarkommunerna och beteendemönster förändras vilket gör att nya idéer måste kläckas. Den mobila återvinningscentralen är ett sådant exempel. Andra lösningar är nya koncept som mindre returpunkter och grovavfallspunkter och vi hittar nya samarbeten.

Många kommuner har också flera olika insamlingstjänster som kanske inte alla känner till. Kika gärna på din hemkommuns hemsida för att se vad som erbjuds där du bor.

Tack för att du återvinner! Tillsammans får vi jordens resurser att räcka längre.

23 april

Vad händer med din plast på SÖRAB?

De senaste dagarna har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på återvinningscentraler i svenska kommuner. På SÖRAB försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre.

Den plast som samlas in på våra återvinningscentraler och returparker har vi under längre tid skickat till olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. Vi uppskattar att 75% av den plast som vi samlar in på våra ÅVCer återvinns. På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter. För att få fatt i så mycket återvinningsbar plast som möjligt har vi en mindre avlämningscontainer på våra anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning.

Vi håller med vår branschorganisation Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna. En ökad efterfrågan på återvunnet material behövs också i nästa led för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle.

Tillsammans med våra ägarkommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har vi en avfallsplan fram till 2032 som bland annat fokuserar på att material ska cirkulera. Därför gör vi allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. Som fler exempel på detta driver SÖRAB landets första, och hittills enda, anläggning som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering. Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på våra större anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagar vi och återbrukar i egen insamlingsverksamhet istället för att kassera och förbränna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

TACK för att du sorterar och återvinner med oss!

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-03-22 13:35:56