Föranmäl besök på
ÅVC med lätt lastbil

Föranmälan – för dig som är privatperson och kör lätt lastbil (Nya regler från 3 juni 2024)

Bild på en övervakningskamera och en hand med pengar

Lätt lastbil faktureras automatiskt

Lätta lastbilar debiteras automatiskt med hjälp av sensorer som läser av registreringsskylten, när du kör in på återvinningscentralen eller returparken. Detta gäller alla lätta lastbilar som är registrerad på organisationsnummer eller personnummer med enskild firma och faktura skickas automatiskt till bilens ägare.

Denna funktion är till för att enkelt och korrekt debitera företagskunder som kommer för att lämna avfall på återvinningscentralen eller returparken. Företag måste alltid betala för att lämna avfall på återvinningscentralen eller returparken.

Om du som privatperson vill kunna använda lätt lastbil för att lämna avfall från ditt eget hem och få fakturan borttagen ur systemet, behöver du föranmäla inför ditt besök. Föranmälan gör du enkelt via vårt webbformulär och du får en bekräftelse till din mejl som du ska visa upp för personal på plats. 

Fordon som kan föranmälas vid lämnande av avfall från hemmet

 • Lätt lastbil som ägs av ett företag och därmed är registrerad på ett organisationsnummer
 • Lätt lastbil som ägs av en privatperson som har en enskild firma och därmed är registrerad på ett personnummer, men som hos Transportstyrelsen kopplas ihop med den enskilda firman

Illustrationer på tre olika typer av lätta lastbilar

Detta gäller:

 • oavsett vad för typ av avfall du kommer för att lämna från ditt hem
 • föranmälan kan göras 12 gånger på ett kalenderår och bil (registreringsnummer)
 • utan föranmälan kan vi inte undanta ditt besök från betalning
 • undantag kan bara göras om du visar upp din föranmälan för personal på återvinningscentralen eller returparken
 • vi kan inte bevilja kreditering på utställd faktura i annat fall än vid tekniska problem. För att reklamation ska vara godkänd behöver du uppge det undantags-ID som skapas när vi undantar din betalning
 • föranmälan kan och får endast göras av dig som bor i en SÖRAB-kommun (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) eller Stockholm stad. Du behöver göra föranmälan själv och komma till vår anläggning och lämna avfallet. Du kan inte göra föranmälan och sen be någon annan utföra ärendet, som tex en flyttfirma eller en kompis.  Är du privatperson och bor i en annan kommun, ber vi dig åka till din hemkommuns ÅVC, som är den du betalt för att nyttja, genom din sophämtningsavgift.

Så här går det till på plats:

 1. Börja besöket med att ta kontakt med personal, innan du börjar sortera ditt avfall. Personalen har gula varselkläder med SÖRAB-logotyp och “Fråga mig” på ryggen.
 2. Visa upp din föranmälan och dess unika ID-nummer samt det du kommit för att lämna.
 3. Personalen avgör om undantag av faktura ska göras i systemet.
 4. Om allt ser ok ut lägger personalen in din föranmälans unika ID-nummer i systemet.
 5. När undantaget är gjort skapas ett “Undantags-ID” som är din kvittens på att du inte kommer få faktura för det här besöket.
 6. Du behöver notera eller fotografera koden, som ett kvitto på undantaget. Vi kan tyvärr inte skicka den till dig.
 7. Välkommen att sortera! Är du osäker på något hjälper vår personal gärna till.
 8. Lämnar du återvinningscentralen för att komma tillbaka med ett nytt lass, så krävs en ny föranmälan, kontakt med personal och nytt Undantags-ID.

Här kan du se en informationsfilm om hela händelseförloppet:

Reklamation av faktura

Om du ändå skulle få en faktura för besöket, på grund av exempelvis tekniskt fel, kan du reklamera din faktura via vårt webbformulär. För att reklamationen ska vara giltig/kunna handläggas behöver du uppge ditt undantags-id.

Företag ska betala

Företag som kommer med avfall till SÖRABs anläggningar ska alltid betala. Det gäller i både lätt lastbil och personbil, om avfallet kommer från företagets arbetsplats eller om det har hämtats från en privatperson.

Ett besök kostar 540 kr ink moms och företagskunden kan betala genom faktura eller betalkort innan de lämnar avfallet. Företag får inte lämna däck, farligt avfall eller sten och jord.

 

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-06-03 10:41:25