Elavfall

Elavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Sedan 2001 finns ett producentansvar som innebär att alla företag som säljer elektroniska produkter måste ta hand om sina förbrukade varor och därmed hjälpa till att sluta kretsloppet. När producentansvaret infördes skapade elektronikproducenterna via sina branschorganisationer en gemensam tjänst för att göra återvinningsprocessen smidigare – El-Kretsen. Deras uppgift är att hjälpa producenterna att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem i samarbete med kommunerna.

SÖRABs återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kom ihåg att tömma din dator/telefon/annan elektronik innan du lämnar in den. SÖRAB tar inget ansvar för inlämnade elektroniska föremåls innehåll.

Flera kommuner erbjuder hämtning av elavfall hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig.

Som konsument kan du även lämna ditt elavfall till butiker som har elutrustning i sortimentet. Butiken ska utan avgift ta emot motsvarande mängd elavfall från konsumenten om utrustningen är av samma typ eller har motsvarande funktion som den nya utrustningen.

Butiker som säljer elutrustning på en yta som är större än 400 kvadratmeter ska ta emot en skälig mängd uttjänta produkter från användaren. För mindre butiker räcker det med att ta emot 1 till 1, det vill säga motsvarande mängd och produkt som sätts på marknaden. Avfallet ska alltid tas emot om dess yttermått varken på längden, bredden eller djupet överstiger 25 centimeter.

Exempel på elavfall:

Dammsugare, Datorer, Glödlampor, Elektriska hushållsmaskiner, Julgransbelysning, Lågenergilampor, Lysrör, TV-apparater, Vitvaror, Mobiltelefoner.

Tänk på att lämna armaturer och ljuskällor för sig. Plocka t ex bort glödlampan ur lampfoten och lysrören ur ditt solarium och lämna på anvisade platser på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Elavfall som lämnas till någon av SÖRABs återvinningscentraler transporteras till speciella förbehandlingsanläggningar.
När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel finns det guld i kontakterna på så kallade integrerade kretsar. Dessa metaller återvinns.

Vad gäller för gammal elektronik?

Gammal elektronik, till exempel gamla TV-apparater, innehåller inte bara metaller utan även plast, trä och tyg som skickas till godkända förbränningsanläggningar. Eventuella föroreningar fångas upp när rökgaserna renas. Värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Bildrör skall från slutet av 2006 avlägsnas från det pulver med tungmetaller som finns och merparten av glaset kommer att då att återanvändas.

Vissa plastdetaljer kan innehålla så kallade flamskyddsmedel vilka minskar risken för brand. På senare år har man börjat upptäcka att vissa av dessa flamskyddsmedel är skadliga för hälsan. Därför får denna typ av plaster inte användas vid tillverkningen av nya apparater. Genom att bränna plasten i godkända förbränningsugnar, där man noga kontrollerar temperatur och rökgasrening, oskadliggörs de hälsofarliga flamskyddsmedlen. Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Du kan läsa mer om vad som gäller för gammal elektronik på El-kretsen. Du finner länk till El-kretsens webbplats i länklistan längst ner på sidan.

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

Man sorterar wellpapp på Vallentuna returpark

13 maj

87% är nöjda med SÖRABs återvinningsanläggningar

Det visar SÖRAB-kommunernas medborgarenkät från förra året.

Nyligen har det rapporterats om sjunkande nöjdhet i regionen gällande grovavfallsinsamling. Siffrorna som rapporteringen grundat sig på återfinns i SÖRAB-kommunernas Miljöbarometer där den gemensamma avfallsplanens mål följs upp. Vissa mål följs upp via en medborgarenkät.

Det är svårt att veta vad de som svarat på medborgarenkäten lägger in i sitt svar gällande grovavfallet då den frågan är så generellt ställd: Anser du att insamlingssystemet för grovsopor är anpassat efter hushållets behov?47% svarar som ett regionsnitt att de är nöjda via en skriftlig enkät 2023, jämfört med 2016 då 79% svarade via telefonintervjuer att de var nöjda.

I samma enkät frågas också specifikt om nöjdheten vid det senaste besöket på en bemannad återvinningsanläggning. Då landar regionsnittet på de som är ganska eller mycket nöjda på 87%.

Lokaltidningens intervjuer, som gjordes nyligen med besökare på våra anläggningar, bekräftar denna bild.

Under förra året gjorde SÖRAB även en egen besökarundersökning för att följa upp våra kvalitetsmål. Resultatet visade att den generella nöjdheten med det senaste besöket är hög. 87% svarade även här att de antingen var nöjda eller mycket nöjda. Vi nöjer oss såklart inte med det, utan strävar efter högre siffror.

Vi följer även de recensioner vi får från våra besökare via Google. Det är mest ros men också en del konstruktiv kritik, vilket vi välkomnar. Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra ägarkommuner på att utveckla och optimera vår verksamhet för att det ska vara lätt att göra rätt och att största miljönyttan ska uppnås.

Invånarantalet ökar i regionen, mark börjar bli en bristvara i ägarkommunerna och beteendemönster förändras vilket gör att nya idéer måste kläckas. Den mobila återvinningscentralen är ett sådant exempel. Andra lösningar är nya koncept som mindre returpunkter och grovavfallspunkter och vi hittar nya samarbeten.

Många kommuner har också flera olika insamlingstjänster som kanske inte alla känner till. Kika gärna på din hemkommuns hemsida för att se vad som erbjuds där du bor.

Tack för att du återvinner! Tillsammans får vi jordens resurser att räcka längre.

23 april

Vad händer med din plast på SÖRAB?

De senaste dagarna har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på återvinningscentraler i svenska kommuner. På SÖRAB försöker vi alltid göra vad vi kan för att så mycket material som möjligt ska återvinnas eller återbrukas, så att jordens resurser räcker längre.

Den plast som samlas in på våra återvinningscentraler och returparker har vi under längre tid skickat till olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. Vi uppskattar att 75% av den plast som vi samlar in på våra ÅVCer återvinns. På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter. För att få fatt i så mycket återvinningsbar plast som möjligt har vi en mindre avlämningscontainer på våra anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning.

Vi håller med vår branschorganisation Avfall Sverige om att det redan i designledet måste ske förändringar så att det tas fram plastprodukter som är möjliga att återvinna. En ökad efterfrågan på återvunnet material behövs också i nästa led för att vi ska få ett mer cirkulärt samhälle.

Tillsammans med våra ägarkommuner Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har vi en avfallsplan fram till 2032 som bland annat fokuserar på att material ska cirkulera. Därför gör vi allt vi kan för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. Som fler exempel på detta driver SÖRAB landets första, och hittills enda, anläggning som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering. Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på våra större anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagar vi och återbrukar i egen insamlingsverksamhet istället för att kassera och förbränna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

TACK för att du sorterar och återvinner med oss!

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-05 12:34:44