Sortera matavfallet

Kaffesump, fiskben och äggskal innehåller energi. Därför är det bra att sortera ut avfallet så att den energin kan tas till vara. Matavfall som rötas i en biogasanläggning blir till biogas som kan driva våra bussar och sopbilar, och till biogödsel som kan bidra till hållbar odling.

Sorterar ni redan matavfall? Toppen! Om inte, läs mer här om hur ni kommer igång. Läs mer på sidan Älska matavfall!

Tips

  • Prata hemma om hur mycket energi, vatten och mark det går åt för att framställa mat. 
  • Ta reda på hur mycket energi du kan bidra med. Några exempel: Energin från ett enda bananskal räcker för att driva en biogasbil i 100 meter! Och 5 kg matavfall kan driva en personbil nästan 10 km.
  • Självklart äter du upp all mat som kan ätas. Det är den bästa miljöinsatsen du kan göra.

Sidan uppdaterades senast: 2024-07-04 11:17:29